Vitaminer

Vitaminer har avgörande betydelse för din kropps funktioner. Om du får i dig för lite av dem riskerar du bland annat att bli sjuk och mycket trött. Vi känner i dag till 13 vitaminer som är livsnödvändiga för människan. Fyra av dessa är fettlösliga (A, D, E och K) och nio är vattenlösliga (B och C).
155 produkter
Visar 80 av 155 produkter

Vitaminer

De fettlösliga vitaminerna lagras i kroppen om man får i sig en större dos än den som förbrukas. Eventuella överskott av de vattenlösliga lämnar kroppen med urinen. Ordet vitamin kommer från det latinska vita, som betyder liv, och vitaminerna är i högsta grad livsnödvändiga. Forskarna har dock först nyligen blivit varse vitaminernas stärkande egenskaper. Många vitaminer stärker kroppens immunförsvar. Mycket tyder på att den moderna människan med sitt stressiga liv kan vinna på överdosering av vitaminer. I USA har det blivit en hel vetenskap att dosera vitaminer utifrån levnadsvillkoren. Här följer några faktorer som kan motivera större vitamindoser än de normala: – Stress av alla slag – Monotont arbete – Oregelbundna arbetstider – Resor – Rökning – Alkoholförtäring. Enligt moderna rön ”kostar” alla dessa aktiviteter och omständigheter vitaminer. Vitaminerna bryts ned mycket snabbare än normalt och det uppstår ett underskott i kroppen, trots att man kanske äter en sund och varierad kost.