VIKTIG INFO!

Enligt rådande lagstiftning förhindras vi att koppla försäljning av produkter till uttalanden om deras effekter på sjukdomar eller hälsa om de inte är läkemedelsregistrerade, eller har begåvats med ett eller flera av myndigheternas godkända hälsopåståenden, oavsett vad forskning, studier eller erfarenhet visar. Detta är mycket olyckligt och även underligt, eftersom det finns massor av produkter, örter, växter och ämnen som är bevisat effektiva mot allehanda ”sjukdomar” och hälsoproblem. Att få en produkt läkemedelsregistrerad är tidskrävande, kostsamt och ibland även omöjligt. Men läkemedelslagen måste följas. Därför arbetar vi ständigt med att ta bort eventuella ”övertramp” som kan finnas kvar på denna hemsida. Och därför finns allt oftare ingen (vettig) beskrivning över vissa produkters verkan och effekt.

De nya reglerna som trädde i kraft 2012.12.14 ledde till att vi tvingades ändra radikalt på vår strävan att informera och utbilda våra kunder, och på hur vår webshop ska fungera. Mycket av de informativa delarna har vi nu tagit bort, vi har stängt många av de kategorier/rubriker som underlättade för kunderna att snabbt hitta rätt produkter och kunderna måste nu själva söka denna information på internet och i böcker. Vi är mycket ledsna för denna ”utveckling” men hoppas ändå att folket ska börja vakna och kräva sina rättigheter att själva välja på vilka sätt man vill vårda sin kropp och sin hälsa, utan storebrors inblandning. Självbestämmanderätt, yttrandefrihet och tryckfrihet är ju snart ett minne blott. För dig som känner att det är dags att börja agera och kräva HÄLSOFRIHET föreslår vi Alliance for Natural Health som kämpar hårt för att värna om våra rättigheter att bestämma över oss själva. Och vårt svenska Vitaminupproret. Gå in och skriv på listan!

http://www.anh-europe.org/

http://www.vitaminupproret.se

Alla påståenden
 på vår webshop (utom de av myndigheterna godkända) är bara förmedlade precis som de förekommer i litteraturen. Detta innebär att du som läsare kan få samma information genom att läsa en bok i ämnet. Kosttillskott som ej genomgått läkemedelsregistrering eller naturläkemedels-registrering har hitills av svenska myndigheter ansetts vara verkningslösa, och man kan därför ej göra några medicinska anspråk på dessa produkters verkan. Nu har denna uppfattning börjat svänga åt motsatt håll. Hälsoinspektörerna söker nu efter välkända och populära örter och ämnen som anses kunna vålla skada på människor. Det tolkar vi som att man nu förstått att dessa örter faktiskt fungerar, och därför måste förbjudas. Givetvis till förmån för läkemedelsföretagens produkter.

Patenterbara läkemedel:
 Då många produkter eller ingredienser ej kan patenteras, så kan man följaktligen inte göra de stora investeringar i form av de utförliga medicinska dubbelblindtester som krävs för att kunna påstå att produkten har någon som helst verkan. Och även om kostnaden skulle accepteras, är det omöjligt att bevisa t.ex. ett homeopatmedels effekt, dels för att ämnet är kraftigt utspätt, och dels för att homeopatmedel verkar indirekt. Ändå envisas vetenskapen med att endast använda dessa icke fungerande mätmetoder. Detta är det stora dilemma som de enkla, bra lösningarna ofta ställs inför. Det gäller i stort sett samtliga ämnen som finns i naturen dvs örter, växter, frukter, nötter, bär, rötter, bark, mineraler, rent vatten osv. Alltså de ämnen som används i örtpreparat, homeopatmedel, kosttillskott, salvor m.m.

Det är därför
 som världen är full av patenterade läkemedel i form av onaturliga molekyler som ofta bara skapar obalans i kroppen. Läkemedelsbolagen har i vanlig ordning avstått från att utveckla läkemedel som bygger på naturliga ämnen, eftersom man inte får den ensamrätt på marknaden som man är van vid med de patenterbara läkemedlen. Detta är mycket olyckligt för patienten/människan, som därmed kanske inte får den bästa tänkbara vården/medicinen.

Kom ihåg
 att många sjukdomssymptom beror på en brist som bör rättas till genom att man ger kroppen det ämne som det råder brist på, inte genom att inta syntetiska (konstgjorda) ämnen i form av olika läkemedel som ofta skapar den ena biverkningen efter den andra.

Ge kroppen det den saknar, så har den förmågan att reparera sig själv!

Örtagubbens hemsida innehåller produkter och kurer som visat sig fungera bra, samt rekommendationer som grundar sig på resultat och erfarenhet. Vi strävar ständigt efter att endast tillhandahålla produkter som inte innehåller onödiga tillsatser, som inte har testats på djur, och som inte har ett oklart ursprung. De produkter som Örtagubben rekommenderar, är verkligen bland de absolut bästa som finns att få på marknaden.

Trots vår ambition
 kan felaktigheter smyga sin in på hemsidan, exempelvis i informationen från våra leverantörer, nya forskningsrön m.m. Vi är därför alltid tacksamma för synpunkter angående våra produkter och hemsidan. 
Priserna 
på produkterna på hemsidan kan skilja sig från priserna i våra butiker i Stockholm. Det beror dels på att vissa varor är utsatta för hård konkurrens, dels på att våra internet-kunder inte ska behöva betala ett mycket högre slutpris (inkl.frakt) än vad de skulle få betala i vår butik. Därför subventionerar Örtagubben också en stor del av fraktkostnaderna. Dessutom är det svårt att hinna uppdatera priser som ständigt varierar. 

Vårt kommersiella intresse går aldrig före kvalitet, kunskap och trovärdighet.

Vårt motto är: Hälsan framför allt!

Med Vänlig Hälsning, Bengt-Åke & Lucia Gärdlund, Örtagubben AB