MANUAL

Så använder du Vita Fons II

Vid tillredningen är Vita Fons II kodad med andlig energi som förbättrar samspelet mellan den andliga sidan av användaren och den medfödda gudomliga kärnan. Det bestyrker E= mc2. Energi och massa är sinsemellan utbytbara. Vetenskapen bakom dessa produkter (autologi) beror på det faktum att allt är baserat på och innehåller den enda och första orsaken utan att intet var gjort (Johan:1:2) t.ex. ordet: ett användbart ljud, vibration eller energi.

Appliceringen av Vita Fons II ökar mängden energi tillgängligt för chakra (mekanismer som överför energi till massa och tvärt om). Denna energi är tillsatt en produktserie. Vilken produkt, eller kombination av produkter, som är det mest lämpliga för ditt ändamål visas längre fram. Ju oftare det användes ju större chans har Vita Fons II att åstadkomma en hög nivå av samverkan mellan de sex instabila sidorna av individens fullständiga varande och möjligheter för perfektion och skapelse.

En yttre applikation är normalt en tunn film av det mest lämpliga preparatet. Lägg på snabbt och vänta tre minuter innan det gnids in eller torkas bort. I kritiska situationer kan det vara nödvändigt att lägga på ett tjockt lager för att förstärka effekten ytterligare på relevanta chakra. Appliceringen skall göras på alla missfunktionerande mindre chakran (se sid 3) och även på följande större chakras: Rot, mjälte, solarplexus, hjärta, panna och kron.

Eftersom den aktiva principen i Vita Fons II är energi, hindrar inte kläder, sängkläder, bandage, eller gipsförband genomträngningen till de chakras vars effekt som behöver stärkas. För att öka kvalitén som erhålles genom mat och dryck tillsätt fem droppar (eller fem tryckningar på pumpkorken till) Vita Fons II vatten. Eller i stället: En Vita Fons II Kelptablett som får smälta under tungan, tuggas eller sväljas hel. Tillfälligtvis kan det finnas motstånd mot förändring. Detta är inte någon orsak till oro eftersom det indikerar att en hälsosam samverkan byggs upp. Varje reaktion indikerar ett behov att fortsätta stödja processen: antalet appliceringar på chakra, mat och dryck skall ökas. Använd Vita Fons II var tjugonde minut tills reaktionen lugnat sig. Reducera gradvis appliceringen till den som föreslagits på sidan 3. Även om Vita Fons II leder till ett lyckat resultat har det inte några medicinska egenskaper. Inte heller ersätter det ett sunt levnadssätt, en vettig diet, rörelse, frisk luft, eller under sjukdom bra och omsorgsfull vård.

Den första och enda orsaken är grundläggande. Den kan och skall också bli återinsatt. Människan skapades för att föda/nära/fostra skapelsen och inte förrän hon gör det kommer hon att vara fulländad. Notera nivån av medvetenhet som är associerad med följande chakras och energiflöden.

7. KRON
 Centrum för det rena varandet (utan subjekt eller objekt, därför stöder det grundläggande avslappning och balans: fridfullhet) Stöder (1) samverkan mellan allt dödligt utan något undantag. Först och främst samverkan mellan ordet och människan, (2) upplystheten, (3) det överrationella och (4) omvandling av andlig energi till materia.

6. PANNAN Centrum för: (1) Gudsmedvetande, (2) medvetande av andlighet i allt. Det stöder: (1) det tredje ögat, solarplexus och dess funktion (t.ex. ESP). Det stimulerar: (1) förmågan att se saker från den andliga sidan, (2) medkänsla (som står över objektivitet)

ALTA MAJOR Påverkar tillträde till det universella omedvetna (och utnyttjar förbättrandet genom Vita Fons II). Styr (1) instinktiva uppmärksamheten (väsentligt för överlevnad eller grundläggande självförsvar) Icke verbal kommunikation med alla fenomen och (3) ökad verkan av kreativ minoritet.

5. HALS
 ”Inkörsporten till frälsning”. Centrum för högre skapelse. Underlättar omvandlingen av materia till högre skapande energi. Stimulerar inre kommunikation och informerar kroppens intelligens. Sinne: hörseln.

4. HJÄRTAT
 A, B och C. Säte för icke dömande kärlek och hängivenhet (dysfunktion här = antipati). Det stärker (1) Tillväxten av hela varelsen genom ökning av (a) medkänsla (b) förmåga till samarbete. (2) Förmåga att handla i samverkan: Att grunda för att utstråla samverkan. Känsla: vidröra ( antingen fysiskt eller genom vibrationer).

3. SOLAR PLEXUS
 ”Huvudleden till det högre jaget”. Sätet för känslor, kraft, ego ”identitet” och ESP. Stärker: inklusive rening av (1) alla sidor av den dödliga varelsens inre kommunikation (gör den till en enhet), (2) möjlighet till transcendens, och (3) möjligheter till resurgence.

HARA
 Understödd av 2 & 3. Som Vita fons II förstärker det återhämtning av alla typer av obalans och impulsen att se skaparens arbete i allt. Stöder: Förbättring av (1) Materia av alla sorter, (2) vitalitet, (3) återskapande.

2. MJÄLTEN/SACRAL
 Stöder känslan för andra och ger därför förmågan att samarbeta. Stärker rotschakras strävande: Förenar Root och solarplexus. Det startar en upphöjd rening genom alla sex instabila sidorna av varandet. Sinne: smak

1. (a) ROT (b) BAS
 Centrum för rening. Tillståndet för detta dubbla chakra påverkar alla de andra. Det stöder den instinktiva reaktionen. Vid obalans undertrycker det inter- species samverkan. (I balans transformerar det vedermödor till lockelser (retributation to retemption). Det är sätet för uppriktighet och vida vyer. Det härbärgerar Kundalini som, när det fungerar korrekt, kan väcka alla major chakras och verka som Vita Fons II (som ett medel för positiv förändring). Sinne: lukt

Major chakras
 fördelar medvetenhet (eller intelligens eller kunskap) som t.ex.: rening, the formation of duktless glands, eller etablering av moralisk/andlig redbarhet. (se root). (Herbert Benson, Professor of medicin, Harvard medical school. President of its Mind/Body Medical Institut.)

FÖR ATT MOTVERKA VANLIGA CHAKRAS KRÅNGEL
För att underlätta energins kontinuerliga omvandling till materia, behandla chakra. För att förbättra materia som skall konverteras till energi behandla all mat och dryck.

1. Om du reder dig och mår bra är det klokt att använda Vita Fons II dagligen för att klara förorening av vatten, luft och mat (including G.M. foods) och det onaturliga elektromagnetiska fält som omger oss. Tillsätt till de relevanta ”major” chakras och till all mat och dryck. Se( 1) nedan.

2. Obekvämligheter som ger bekymmer men inte inverkar på arbetet behöver mer Vita Fons II. Tillsätt till de relevanta ”major” chakras, till all mat och dryck. Till alla secondary shacras (formers of joints) och alla tertiary chakras (formers of soft tissue), vars outputs behöver uppgradering. Se(2) nedan.

3. När det är svårt att reda sig eller tungt att gå vidare, Då behövs Vita Fons ll i tätare intervaller. Se (3) nedan. Du kanske kan fundera på vår Back-up service.

4. När livet har blivit odrägligt, eller när du svarar dåligt till lägre doser, eller för att göra mer andlig energi tillgängligt till chakras, då skall Vita Fons användas mycket ofta. Se (4) nedan. Du kan använda vår Back Up Service.

5. Vid medvetslöshet eller när döden hotar, ge inte Vita Fons II Vatten oralt, utan droppa i stället i ögat (öppna dem om det är nödvändigt) samt fukta läpparna. Försäkra dig om att den medvetslöse ligger i framstupa sidoläge. Påför ytterligare Vita Fons II ointment eller talk eller vilket som helst Vita Fons II preparat till splen, solarp, hjärt-, hals- och pannchakras. Den medvetslöse kan sprejas med Vita Fons II vatten eller dammas med Vita Fons talkpuder med mycket korta intervaller. Preparatens energi strålar genom filtar, kläder och bandage. Följ (5) nedan. Förbättrat chakra prestanda kan vara så subtil att det inte alltid är uppenbart. Användandet skall minskas med försiktighet.

För att behandla många chakras samtidigt:
(1) tillsätt två teskedar Vita Fons II Lotion till badvattnet: Bada sedan i tjugo minuter.
(2) pudra Vita Fons II talk på under lakanet i sängen.
(3) tillsätt Vita fons II vatten i sista sköljvattnet när du tvättar underkläder.
(4) Lägg på händer och fötter, där finns många meridian punkter och sekondary och tertiary chakras. Tillsätt till mat och dryck för att dubbla effekten.

För att behandla chakra som bildar ögat droppa Vita Fons II vatten rakt i ögat (om det svider droppa tre droppar Vita Fons II vatten i en ögonsköljskål med svagt te och mjölk). Crown, Brow och solarplexus (se diagram ovan) är alla i kontakt med ögonen. Behandla all mat och dryck.

Lägg på Vita Fons II Ointment omkring och bakom örat för att behandla the tertiary chakras som har med örat att göra. Droppa några droppar Vita Fons II massageolja i örat och behandla heart, brow, throat och crown chakras (se diagram ovan). Kom alltid ihåg att det kan vara nödvändigt att lägga på Vita Fons II på mer än ett major chakra. T.ex. vid behandling av Heart chakra så skall du alltid behandla Chrown chakra men det kan visa sig vara nödvändigt att även behandla Throat och Brow. Studera punkterna ovan noga, lägg särskilt märke till betydelsen av var och en.

Detta är en översättning av en artikel på Elizabeth Bellhouse hemsida www.vitafons.com