OM SIRIUS-D

SIRIUS-D är resultatet av 15 års forskning av Professor Dimitar Ganchev Dimitrov, Bulgarien. Professor Dimitrov är hedrad med många bulgariska och internationella utmärkelser och hedersbetygelser. Han har över 250 upphovsrättscertifikat, är författare till över 240 vetenskapliga publikationer och har 15 patent. De senaste 5 åren har resultaten av användandet av produkten och hur den fungerar analyserats, liksom konsumenternas rekommendationer och önskningar. Resultatet av detta arbete är de nya SIRIUS-D tillskotten.

SIRIUS-D är kosttillskott användbara inom ett stort område, bl.a. efter extrem fysisk ansträngning under tävlingar och under återhämtningsperioder, och efter hårt fysiskt arbete.

SIRIUS-D produkter är också lämpliga för hälsointresserade användare som vill förbättra kroppens funktionsstatus. Produkterna används idag av tränande och idrottande människor på alla nivåer för att förbättra kroppsfunktioner och prestation.

SIRIUS-D produkter är universella – Passar båda könen, oavsett ålder. Produkterna kan även användas av gravida och ammande kvinnor.

”Om man tillför kroppen en form av protein som är både komplett med alla aminosyror, och som tas upp lätt och snabbt i kroppen, ja då kan kroppen bota sig själv! SIRIUS-D innehåller det proteinet”

 

MED VÄNLIG HÄLSNING

PROF. DIMITAR DIMITROV

MOTTAGARE AV THE DIMITROV PRIZE, SKAPARE OCH TILLVERKARE AV SIRIUS-D VARUMÄRKE OCH PRODUKTER

 

ENGLISH VERSION   http://www.sirius-d.se/en

SIRIUS-D is the result of 15-year development of SIRIUS-D from Prof. Dimitar Ganchev Dimitrov, Bulgarien. Professor Dimitrov is honored with many Bulgarian and international awards and honors. He has over 250 copyright certificates, is author of over 240 scientific publications and has 15 patents. Over the past five years, we have analysed the results of the intake and action of the product and your recommendations and wishes.

SIRIUS-D are nutritional supplements, additional food, suitable within a wide field of application as extreme physical exertion during competitions and during the recovery period, or heavy physical work.

SIRIUS-D products are also appropriate for healthy users who want to improve the functional state of their body.

SIRIUS-D products are universal – suitable for both genders, regardless of age. They can be taken by pregnant and breastfeeding women.

”If you add a form of protein that is both complete with all amino acids and absorbed easily and quickly in the body, then the body can cure itself! Sirius-D contains that protein!”

SINCERELY,

PROF. DIMITAR DIMITROV

LAUREATE OF THE DIMITROV PRIZE,
CREATOR AND MANUFACTURER OF THE SIRIUS-D BRAND PRODUCTS