Slåttergubbe / Arnikablom 100g

175 kr

Slåttergubbe / Arnikablom i 100g förpackning. Innehåller eterisk olja och flavoniner. Kan användas till tinkur.

Lagerstatus: I lager

Artikelnr: 14-5067-1 Kategori: Brand:

Product Description

Slåttergubbe är en flerårig ört med kraftig jordstam. Stjälken är upprätt, körtelhårig och kan bli en halv meter hög. Bladen är strävhåriga och äggformade med helbräddad kant, de flesta sitter samlade i en basal rosett. Stjälkbladen är få och oftast motsatta. Slåttergubbe blommar i juni-juli, blomkorgarna är stora, mer än fem centimeter breda, med holkfjäll i två rader. Den översta blomkorgen omges vanligen av två mindre, sidoställda, korgar som utgår från vecket av stjälkbladen. Både strålblommor och diskblommor har en orangegul färg som avviker från den hos de flesta andra svenska arter i familjen. Frukterna är korthåriga, ribbade och har en enradig, smutsigt vit hårpensel. Slåttergubbe är lätt att känna igen på sina motsatta blad och orangegula blommor. Den andra svenska arten i släktet, fjällarnika ( A. angustifolia ), är lik slåttergubbe men är smalbladig och saknar körtelhår, den förekommer endast i högfjällsområden i Lappland. Utbredning. Slåttergubbe är ganska vanlig i sydvästra Sverige där den växer på kalkfattig mark, i hävdade naturbetesmarker och slåtterängar, ljunghedar , skogsbryn och vägkanter. Arten hade tidigare en mycket vidare utbredning i Syd- och Mellansverige, men har gått tillbaka kraftigt och försvunnit från många av sina tidigare växtplatser. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920). Etymologi. Artnamnet montana kommer av latinets mons (berg) och betyder ‘som växer i bergstrakter’. Det svenska namnet slåttergubbe skall inte förväxlas med slåtterfibbla ( Hypochaeris maculata ) eller slåtterblomma ( Parnassia palustris ). Namnet hästfibbla anges av Linné som det småländska namnet på arten.

Mer information

Vikt .150 kg