Ögontröst 100g

Ögontröst 100g

78.00 kr

Ögontröst i 100g förpackning. Artnamnet stricta betyder rak och syftar på växtsättet. Det svenska namnet ögontröst av att man förr använde arter ur släktet ögontröster (Euphrasia) mot ögonsjukdomar.

Slut i lager

Artikelnr: 65-5130.100 Kategorier: , Brand:

Product Description

Ögontröst är en lågväxt, halvparasitisk, ettårig ört. Stjälken kan bli omkring två decimeter hög, är upprätt och vanligen grenig med utåtriktade grenar. Bladen är ganska matta, kala eller försedda med korta körtelhår, och bladkanten är spetsigt eller trubbigt tandad. Blommorna är vanligen sex till tio millimeter långa, mer eller mindre violetta, med mörka strimmor och en gul fläck i mynningen. Stjälken har minst fyra ledstycken under den nedersta blomman. Blommornas stödblad är kala eller har korta och fåcelliga körtelhår. Fruktkapseln har långa hår i spetsen. Fem varieteter finns i Sverige, huvudvarieteten uddögontröst (var. stricta ), vanlig ögontröst (var. brevipila (Burnat &amp Gremli) Hartl), vätögontröst (var. gotlandica Ahlfv.), svensk ögontröst (var. suecica (Murb. &amp Wettst. ex Wettst.) Karlsson) och späd ögontröst (var. tenuis (Brenner) Jalas). De olika varieteterna blommar delvis vid olika tid och har olika ståndortskrav men skiljs även på skillnader i grenighet och bladform. Mest avvikande utseende har kanske vätögontröst (var. gotlandica ) som ofta är brunfärgad och nästan ogrenad med smala uppåtriktade blad. Ögontröst är mycket variabel och kan lätt förväxlas med andra arter i släktet. Det är till exempel inte ovanligt att vissa exemplar som har körtelhår på undersidan av stödbladen misstas för den mycket sällsynta arten stor ögontröst ( E. rostkoviana ), hos den senare är dock stödbladens körtelhår är både långa och mångcelliga. Arterna fjällögontröst ( E. frigida ) och grå ögontröst ( E. nemorosa ) har mindre, vita blommor och är mer eller mindre gråhåriga. Hybrider mellan vanlig ögontröst (var. brevipila ) och någon av de två sistnämnda arterna är mycket vanliga. Utbredning. Ögontröst är vanlig i nästan hela landet och växer på frisk eller fuktig ängsmark, betesmarker, vägkanter och liknande. De olika varieteterna har ofta speciella ståndortskrav och har i flera fall begränsad utbredning, så till exempel späd ögontröst (var. tenuis ) som är huvudsakligen nordlig, samt vätögontröst (var. gotlandica ) som endast finns på Ölands och Gotlands alvar . Första fynduppgift är från Halland och publicerades år 1818 (Nordstedt 1920). Övrigt. Varieteten svensk ögontröst (var. suecica ) är fridlyst. Etymologi. Artnamnet stricta betyder rak och syftar på växtsättet. Det svenska namnet ögontröst kommer av att man förr använde arter ur släktet ögontröster ( Euphrasia ) mot ögonbesvär.

Mer information

Vikt .150 kg