Crab Apple 10 ml

Crab Apple 10 ml

145.00 kr

Dr Bachs stora kärlek till naturen hjälpte honom att hitta nya metoder att hjälpa sina patienter. Han framställde essenser från vilda blommor, buskar och träd.

Lagerstatus: I lager

Artikelnr: 22-4010 Kategori: Brand:

Product Description

CRAB APPLE (Malus pumila) Vildapelblomma. Självförakt. Känsla av orenhet. Dr Bach: ”Crab apple är ett renande medel lämpligt för de individer som upplever att de bär på något orent inom sig. Hos en del kan detta röra sig om något bagatellartat, hos andra kan det vara fråga om en allvarlig sjukdom som nästan negligerats, därför att patienten istället uppehåller sig vid något tämligen oväsentligt. I båda fallen är individerna angelägna om att bli fria från just det symtom de fäst så stor vikt vid. De känner sig uppgivna om behandlingen misslyckas. Detta medel är till stor hjälp i de fall patienten har anledning att misstänka att det kommit in något gift i kroppen”. Exempel på symtom: Självförakt på grund av negativa tankar, uttalade elaka ord, egoistiskt beteende mot andra. Självfördömelse för att man agerat stick i stäv mot inre ideal. Känner sig orena, infekterade, eventuellt syndiga. Övervärderar detaljer och förlorar helhetsperspektivet. Stort behov av renlighet, städmani, bakterieskräck etc. Lämpligt medel för personer som lider av acne eller som inte är tillfreds med sin kropp, som känner skam inför den. Positiv förändring: Kan se saker ur dess rätta perspektiv. Rensar ut toxiner, droger etc. Accepterar sig själv och kan betrakta sina begränsningar och skavanker med kärleksfull humor. Kan bryta sina renlighetssfobier och bejaka sig själv. CRAB APPLE (Vildapel)(Malus pumila) – Känsla av orenhet, bacillskräck, stark koncentration på detaljer, perfektionism, överdriven renlighet. + Fysiskt och psykiskt rening, acceptans av sin kropp och utseende, förmågan att se saker i rätt perspektiv och med riktiga proportioner. Dr Bachs stora kärlek till naturen hjälpte honom att hitta nya metoder att hjälpa sina patienter. Han framställde essenser från vilda blommor, buskar och träd. Blommorna placerades i stora glaskärl med källvatten som fick stå tre-fyra timmar i solsken. Då överfördes blommornas helande egenskaper till vattnet, som därefter blandades med konserverande konjak.

Mer information

Vikt .100 kg