Åkerfräken hel ört EKO 65g

Åkerfräken Hel Ört EKO 65g

50 kr

Detta är vårt eget varumärke. Örtagubbens egna örter kommer från utvalda ekologiska odlare i Europa. Läs mer om örter på Virtuella Floran.

Slut i lager

Product Description

Åkerfräken är en flerårig art som kan bli upp till fyra decimeter hög. Den har särskilda ogrenade vitaktiga klorofyllfria skott som bildas tidigt på våren och i vars topp de axlika sporangiesamlingarna sitter. Då dessa vårskott vissnat ner utvecklas de gröna grenade stjälkarna. Sidogrenarna är fyrkantiga, ogrenade eller sällan med få sidoskott. Bladslidorna är grönaktiga med ganska få, mörka bladtänder, huvudstjälkens bladslidor är kortare än sidogrenarnas första led. Åkerfräken är ganska variabel och på kalfjället förekommer nedliggande exemplar med färre grenar och sporangiesamlingar på de gröna sommarskotten, dessa brukar betraktas som en egen underart och kallas krypfräken (ssp. boreale (Bong) A. Löve). Åkerfräken liknar mest kärrfräken ( E. palustre ) eller ängsfräken ( E. pratense ). Kärrfräken skiljs genom att den har sporangiesamlingar på gröna skott, svartare bladtänder, samt att bladslidan på huvudstammen är längre än sidogrenarnas första led. Ängsfräken är spädare och har bladslidor som är lika långa som sidogrenarnas första led. Åkerfräken hybridiserar också med arter som sjöfräken ( E. fluviatile ). Denna ganska sällsynta hybrid kallas strandfräken och ser mest ut som en spröd åkerfräken men med större central stjälkhålighet och femkantiga grenar. Utbredning. Åkerfräken är en mycket vanlig art som förekommer i hela landet. Den växer i snart sagt alla slags miljöer, såsom i vägkanter, på sjöstränder, i åkrar, på skräpmark och till och med på kalfjället. Första fynduppgift publicerades på 1600-talet (Nordstedt 1920).  Etymologi. Artnamnet arvense kommer av latinets arvum (åker) och syftar på att arten ofta förekommer som åkerogräs. Det äldre svenska namnet rävrumpa har också använts som namn på mjölke ( Epilobium angustifolium ). Se Den virtuella floran, http://linnaeus.nrm.se/flora/

Mer information

Vikt .130 kg