FLYGPLANSSJUKAN

Flygplanssjukan Denna text är en sammanfattning av TV programmet ”Flygplanssjukan” som visades i TV4 den 12 december 2001. Sammanställd av Bertil Wosk.
1 miljard personer flyger varje år. Fler personer dog pga sjukdomar i samband med flygning än i flygolyckor under ett år. Läkarna vid Ashford i Surrey säger att 200 personer dör i England varje år i samband med flygresor.
Bränslepriset steg kraftigt på 1970-talet och för att spara pengar minskar man på lasten och tar med sig mindre mängd syrgas. Istället för att spruta in ny friskluft var 3:e minut så sprutar man in återanvänd luft var 12:e minut.
Man återcirkulerar helt enkelt luften i kabinen både vad gäller syret, utandningsluften, koldioxid och kolmonoxid. Andra gaser (t.ex. när vi rapar och släpper oss), bakterier och virus som vi hostar och andas ut, följer samtidigt med och sprutas in i kabinen på nytt.
Även avgaser från flygbränsle dras in i ventilationssystemet och läcker in i kabinen. Dessa ämnen bildar mycket giftiga gaser som kan medföra neurologiska besvär. Reningsfiltren i ventilationssystemet byts sällan och luften är sämre bak i planet än i främre delen.
På en flight insjuknade 74 av 193 passagerare. På en flygning från London till New York smittades personer med TBC från en medpassagerare. Smittbäraren satt i ekonomiklass och en av de smittade satt i businessklass Trots att de satt 15 rader ifrån varandra och i olika klasser som inte har kontakt med varandra så spreds smittan.
Vanliga symtom hos resenärer som flyger längre sträckor är trötthet och sömnsvårigheter (vid ankomsten), svullen kropp, speciellt fötter och ben. I början av 1990-talet började det komma rapporter om att flygpersonal runt om i världen insjuknade i olika symtom. Man vet att hjärtbesvär, luftrörskatarr och magåkommor kan förvärras. Några av de symtom som man vet är särskilt vanliga bland flygpersonal och personer som reser långt är: -Illamående -Svullnad i hela kroppen -Blodproppar i benen (mycket vanligt)
Eftersom lufttrycket i kabinen är lägre än normalt så blir trycket inifrån kroppen relativt sett högre vilket medför att fötterna svullnar upp.
Syretrycket är också markant lägre. Kärlkirurgen John Scurr säger att det är känt att lågt syretryck bidrar till uppkomsten av blodproppar i benen. Torr kabinluft orsakar uttorkning som är ytterligare en riskfaktor till blodpropp. Blodproppar drabbar mest äldre men även unga kan drabbas.
På 10.000 meters höjd ökar också den kosmiska strålningen. På jorden är den kosmiska strålningen 3,6 millisievert/år och på 10 000 meters höjd är den cirka 4,6 millisievert/år. Det är en ökning med 27% och motsvarar strålningen för kärnkraftsarbetare. En flygning London – New York motsvarar två skärmbildsundersökningar, vilket man vet ökar risken för cancer. Kvinnlig kabinpersonal har dubbelt så hög risk för bröstcancer jämfört med genomsnittet. Man vet att piloter har ökad risk för cancer i ändtarmen, hjärnan, centrala nervsystemet, hudcancer, cancer i huvud, hals och armar.
De som flyger mycket drabbas ofta av: -Sömnlöshet (mycket vanligt) -Retlighet, ångest och depression -Magbesvär, magsår och tarmbesvär -Yrsel, trötthet och desorientering.
Jetlag som är en medicinsk åkomma orsakas av att den biologiska klockan inte går som omgivningens vilket medför att fysiologin vänds upp och ned. Det tar en dag att anpassa sig till den nya dygnsrytmen vid flygning över en tidszon. Om man flyger över 6 tidszoner (t.ex. London – New York), tar det 6 dagar att anpassa sig oavsett om man flyger i västlig eller östlig riktning. Jetlag skadar nervsystemet och kan leda till kronisk trötthet.
Motionera före och under resan. Gör lite rörelser när du sitter i stolen. Stå upp och gå i gången lite då och då. Sträck på dig och skaka loss (speciellt benen).
Drick mycket vatten. Det motverkar uttorkning och förbättrar cirkulationen. Dessutom måste du gå och kissa då och då, d.v.s. röra på dig.
Undvik att dricka alkohol under resan. Alkohol bidrar till uttorkning i kroppen, motverkar cirkulationen och ger upphov till trötthet.