Örter

”Er föda skall vara er medicin, och er medicin skall vara er föda”   Hippokrates, Läkekonstens fader

Örter är världens äldsta läkemedel. Redan för 2000 år sedan namngav läkekonstens fader, Hippokrates, mer än 2000 helbrägdagörande örter i sina böcker. I vårt land var det främst munkar från andra länder som lärde allmogen att använda örter vid olika sjukdomsfall. Munkarna hade lärt att örterna är ett naturläkemedel, som kan understödja och hjälpa kroppens egna resurser, då det gäller att övervinna sjukdomar.

Vetenskapen har länge försökt isolera, kopiera (tillverka syntetiskt på konstgjord väg) och blanda ämnen ifrån örter med varierat resultat. Man har dock sällan kommit ens i närheten av naturliga örters effekter. Kommersiella intressen och lagar (!) har gjort det svårt att hantera örter och homeopatmedel (det går ju inte att ta patent på örter). Men hoppets ljus finns där i slutet av den mörka tunneln. Allt fler forskare och vetenskapsmän inser att örterna har ett fantastiskt värde för människan. En snabb positiv utveckling av örtmediciner har redan börjat, och de naturliga örterna börjar bli efterfrågade av allt fler människor igen.

Örter är vår specialité. Välj mellan torkade örter eller flytande örtextrakt. Här är det extra viktigt med hög kvalitet på såväl varor som leverantörer. Vi erbjuder ett urval örter av det bästa som finns att få.

Till nybörjaren rekommenderar vi varmt vår egen bok ”Örtagubbens 25 underbara örter” samt Maria Trebens bok ”Hälsa ur Guds Apotek”. Mer info om örter finns i Virtuella Floran