Omega 6 & 9

Omega-6 är en essentiell fettsyra. Fettsyrorna kallas essentiella, för att de inte bara fungerar som bränsle, men också ingår som nödvändiga komponenter i kroppens biologiska processer. Omega-9-fetterna kan vara betydelsefulla för hälsan genom att till exempel bidra till normalisering av våra blodfetter.