PROTEINER

Proteiner finns i alla kroppens vävnader, och är bland annat det material som bygger upp kroppens celler. Dessutom består hormoner, enzymer och viktiga delar i immunförsvaret av protein. Protein utgör därmed en viktig komponent i kroppen och spelar en roll för såväl cellernas uppbyggnad som hela kroppens funktion. Protein byggs upp av ett 20-tal aminosyror varav 8 regelbundet måste tillföras genom maten eftersom kroppen inte själv kan framställa dem. Läs mer HÄR

Visar alla 16 resultat