HOMEOPATMEDEL

”Lika botar lika” Dr Samuel Hahnemann

Vad är homeopati?
Homeopati är framförallt en medicinsk metod som stimulerar och stärker kroppens egna naturliga läkekrafter. Ordet homeopati kommer från två grekiska ord, homeo (omio) som betyder lika, och pathos som betyder lidande. Homeopati som terapiform härstammar från antiken och de filosofiska tankegångar som den grekiske läkaren Hippocrates, läkekonstens fader, formulerade. Som medicinsk behandlingsmetod utvecklades Homeopatin av den tyske läkaren Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843)

Genom att testa över hundra läkemedel på sig själv formulerade Hahnemann principen ”similia similibus curentur” eller ”lika botar lika”. Det ämne som, om det ges i stora doser till en frisk människa kan orsaka vissa sjukdomssymptom, potensieras(spädes) och ges som läkemedel för att bota dessa symptom då de uppträder.

Homeopatins grundregler och principer

Den första grundregeln lyder: ”Liknande bör botas med liknande” (similia similibus curentur, på latin). Regeln säger följande: om en substans framkallar en sjukdom hos en frisk person, så är det möjligt att med samma substans bota en liknande sjukdom hos en sjuk person. För att kunna uppfylla den första regeln måste homeopaten ha speciella kunskaper om dels de homeopatiska medlen, dels patientens sjukdom.

Därför säger den andra grundregeln: ”Alla medel som homeopatin använder måste ha genomgått en homeopatisk prövning”. En sådan prövning går närmast att jämföra med ett enkelt blindtest och måste följa exakta anvisningar.

Den tredje grundregeln säger: ”Homeopaten måste genom en noggrann anamnes (patientsamtal) få kunskap om patientens individuella lidande”. Därefter jämför homeopaten patientens sjukdomsyttringar med de homeopatiska medlens symptomrader och väljer medlet som överensstämmer bäst. Homeopaten följer ytterligare några principer som egentligen bara är till för att underlätta arbetsmetoden:

Jämförande vetenskap

Sammanfattningsvis kan man härleda följande: homeopati är en lagbunden jämförande vetenskap med fenomenologiska grunder.

Individuell och helhetstänkande metod

Terapin arbetar med speciella medel och är på grund av sitt regelverk en rationell metod. Den kräver en individuell och helhetlig människosyn. Idag är homeopati ett etablerat medicinskt system i de flesta länder runt om i världen. Homeopati används även av tandläkare och veterinärer. Vi har ett stort sortiment homeopatiska medel av hög kvalitet.

Vissa produkter på hemsidan har ingen beskrivning. Läs varför här ”Viktig Info