Dr. Shüssler

Dr. Schüsslers vävnadssalter är preparat innehållande mineraler för att stärka kroppens celler. Dr.Schüssler var en tysk läkare som arbetade med homeopati. Han kom fram till att det endast behövdes mycket svaga ämnen för att de skulle kunna tränga in i cellerna. Schüsslers metod, som även innefattar ett särskilt diagnossystem utifrån cellernas funktion och behov, kallas ibland cellularterapi, och hans preparat benämns funktionsmedel.