VÄRK

Värk är nog människans allra värsta gissel, alla kategorier inräknade. Tillfällig eller kronisk värk upplevs nog som lika besvärligt för den som drabbats. Smärta är ju en personlig upplevelse som endast den som upplever smärtan kan uttala sig om. Mer än 40% av befolkningen har problem med rörelseapparaten. Det är också en av de vanligaste besöksorsakerna inom primärsjukvården.  Vid svår och/eller utdragen värk rekommenderar vi besök hos läkare.

1 produkt