URINVÄGAR-BLÅSA-NJURAR

UrinvagarProblem med blåsa och/eller urinvägar är något som alla människor kan drabbas av. Ibland är problemet att man läcker urin eller kissar på sig. Ibland är problemet att man har svårt att kissa. Prostataförstoring är vanligt förekommande. Lättare infektioner kan vara nog så jobbiga. Besvären kan vara mer eller mindre allvarliga och förekommer i flera olika former. Vid långvariga infektioner och stark smärta bör man alltid konsultera läkare.

Vanligast
 är kolibakterier, som normalt finns i tarmen och kring ändtarmsöppningen och som där är helt ofarliga. Även andra bakterier kan ge en infektion om de hamnat i blåsan, där det vanligen inte finns bakterier. En del personer har bakterier i urinen utan att ha besvär av detta, vilket kallas asymtomatisk bakterieuri, och som inte brukar behandlas. Om bakterier från urinblåsan fortsätter ännu högre upp i kroppen, genom urinledaren till njuren, så kan det leda till en allvarligare form av urinvägsinfektion, njurbäckeninflammation.

urinvagarmanBlåskatarr
 eller urinvägsinfektion (cystit) är en infektion som är begränsad till urinblåsan. Infektionen orsakas av bakterier, som man själv redan bär på, men som trängt in i urinblåsan genom urinröret. Infektionen är alltså inte smittsam mellan olika personer.

För kvinnor
 är blåskatarr en vanlig och ofarlig åkomma. Män drabbas mer sällan, eftersom mannens långa urinrör ger ett bättre skydd mot bakterier än kvinnans korta. När män drabbas av urinvägsinfektion är ofta prostatakörteln också infekterad. Män som får blåskatarr bör alltid kontakta läkare, liksom gravida kvinnor och barn. Tillfälliga lindriga besvär hos kvinnor behöver inte alltid behandlas. Men könssjukdomen klamydia kan ge likadana besvär, därför är det ändå viktigt att undersöka sig. 

Blåskatarr kan ge plötsligt insjuknande med uttalade besvär. Vanligare är lindriga besvär, som ibland senare tilltar. Vanliga tecken (alla behöver inte förekomma) är: – trängningar, du känner dig kissnödig oftare än annars – sveda när du kissar – känsla av att inte kunna tömma blåsan ordentligt – urin som blivit grumlig, illaluktande eller blodtillblandad – svårt att hålla urinen – lätt illamående eller lite ont i nedre delen av magen – hos äldre plötslig förvirring – små barn kan reagera med feber, trötthet, dålig viktuppgång eller andra allmänna symtom utan tydliga besvär från urinvägarna.

urinvagarkvinna
Allmänna råd – drick mycket – töm blåsan ofta och ordentligt – kissa alltid efter bad och samlag – torka rätt; kvinnor och flickor ska alltid torka framifrån och bakåt när de varit på toaletten för att undvika att tarmbakterier kommer i närheten av urinröret – duscha istället för att bada – tvätta inte underlivet överdrivet mycket – undvik avkylning av underlivet

Visar alla 19 resultat