UNDERLIV

Vårt underliv kan ge oss stor glädje och lustkänsla, samtidigt som det kan vara till stor sorg och smärta när det inte fungerar bra. Dessutom vilar en skamkänsla och i värsta fall ett tabu kring ämnet, som gör det svårt för oss att ens prata om underlivets funktion och problem. Men alla är nog överens om att vi inte skulle existera alls utan våra underliv. Vid smärta/infektion rekommenderar vi att du besöker en läkare.

Visar alla 8 resultat