SYRA/BAS BALANS

Syra-bas balansen är en av kroppens viktigaste jämvikter. De flesta människor är försurade (har lågt pH-värde), vilket gör att de inte mår så bra som de skulle kunna göra. Sjuka människor har oftast en väldigt dålig syra-bas balans (lågt pH-värde i kroppen). Syra/bas balansen påverkar samtliga funktioner i kroppen, bl.a. energiproduktionen, immunsystemet, nervsystemet, hormonsystemet, avgiftningen och stressnivån.

Att reglera
 syra-bas balansen är en av de viktigaste åtgärderna för att återställa hälsan. Det finns troligen ingen fysisk terapi som är så allsidig och kraftfull som att återställa syra-bas balansen i kroppen. När detta är gjort kan man lättare ta itu med de problem som eventuellt återstår.

Orsaken är
 att alla funktioner och kemiska reaktioner i kroppen styrs av enzymer som är fullständigt beroende av kroppens pH-värde. De allra flesta enzymer i kroppen arbetar effektivast vid ett pH på drygt 7. Avvikelser från det optimala pH-värdet gör att enzymerna arbetar sämre och alla reaktioner sker långsammare. Till slut kan kroppen inte längre fungera tillfredsställande och på sikt uppstår symptom och sjukdomar. Om t.ex. energiproduktionen blir långsammare blir du trött och orkeslös. Om kroppen inte kan eliminera slagg och gifter lagras dessa upp och du blir förgiftad.

För att få
 en tillförlitlig uppfattning om sin syra/bas balans bör man testa pH-värdet på morgonen före frukost i både saliv och urin. För genomsnittsindividen bör morgonens pH-värde i saliven vara något basisk och i urinen något sur.

Nu kan du
 enkelt själv testa dina pH-värden med våra pH-remsor, och påverka dina pH-värden med hjälp de produkter vi rekommenderar. Prova att testa i ungefär en månad för att få en tydligare indikation, upptäcker du hälsofördelar som ökad rörlighet och energinivå kan det vara ett tecken på att din kropp behöver tillförsel av basiska mineraler. Tänk på att rätta till syra-bas balansen kan ta lite tid!

Visar alla 19 resultat