STRESS

Alla människor reagerar med stress när belastningen på oss blir för stor eller för långvarig. Vi kan inte viljemässigt påverka stressreaktionerna, men vi kan lära oss olika förhållningssätt som gör att vi kan hantera reaktionerna på ett bättre sätt. Om vi inte får tid för återhämtning, tar en paus, eller stannar upp, kvarstår den obalans i kropp och själ som stresshormonerna skapat. Då upplever vi ett obehag och till slut blir vi också sjuka av stressen. Därför är det angeläget att ta pauser och skapa andrum i vardagen så att vi kan bevara hälsan och öka välbefinnandet.

Visar alla 29 resultat