STRESS

Stress har blivit ett av den moderna människans största plågoris. Alla människor reagerar med stress när belastningen på oss blir för stor eller för långvarig. Vi kan inte viljemässigt påverka stressreaktionerna, men vi kan lära oss olika förhållningssätt som gör att vi kan hantera reaktionerna på ett bättre sätt. Den omedelbara stressreaktion som uppstår när vi känner och upplever fara och hot, kallas för akut stress, eller kamp och flyktreaktion. Om vi upplever en övermäktig fara uppstår en uppgivenhetsreaktion eller känsla av vanmakt. Hur vi reagerar beror på vad vi har varit med om tidigare i livet. Det innebär att en situation som kan utlösa en stressreaktion hos en individ inte nödvändigtvis behöver skapa stress hos en annan. Om vi inte får tid för återhämtning, tar en paus, eller stannar upp, kvarstår den obalans i kropp och själ som stresshormonerna skapat. Då upplever vi ett obehag och till slut blir vi också sjuka av stressen. Därför är det angeläget att ta pauser och skapa andrum i vardagen så att vi kan bevara hälsan och öka välbefinnandet.

Visar alla 25 resultat