LUFTVÄGAR

Luftvägarna transporterar luft och gaser till och från lungorna. Dessutom värmer luftvägarna upp inandningsluften och gör den fuktig för att de känsliga lungorna inte ska skadas. Luftvägarnas och lungornas viktigaste uppgifter är att ta upp syre från inandningsluften för vidare transport till kroppens celler, och att avge koldioxid från vävnaderna med utandningsluften. Syre är nödvändigt för att cellerna ska kunna fungera normalt. Det behövs bland annat för ämnesomsättningen och energiproduktionen i kroppen. Hjärnan kan bara vara utan syre någon minut innan den skadas. Om koldioxiden inte fördes bort från cellerna skulle miljön runt dem bli mycket sur och cellerna skulle sluta fungera.

Visar alla 11 resultat