LEDER & MUSKLER

.Dagligen använder vi våra leder och muskler. De bryts ner och återuppbyggs fortlöpande – förutsatt att ”byggmaterialet” finns att tillgå. I lederna finns broskvävnad som fungerar som stötdämpare för att minska friktionen. Glucosamin (ett aminosocker) förstärker broskets förmåga att reparera sig själv.

Artros innebär en minskning av brosket i våra leder, ibland benämnt som förslitningsreumatism eller osteoartrit. Tillståndet är vanligt och uppemot 80 % av alla personer över 50 år har artros åtminstone i en led. Man ska skilja artros från artrit.

Ledgångsreumatism, reumatoid artrit, är en inflammatorisk ledsjukdom som oftast börjar i små leder i händer och fötter. Inflammationen kan leda till skador som gör att leden fungerar allt sämre, samtidigt som musklerna runt den blir svagare. Man vet inte säkert vad som orsakar ledgångsreumatism, men flera olika faktorer samverkar. Det finns vissa ärftliga anlag. Hormonerna spelar in, likaså rökning och livsföring.
Det går inte (ännu) att bota ledgångsreumatism, men man kan påverka förloppet. Målet med behandlingen är att lindra symtomen och dämpa inflammationen. Ju tidigare behandling sätts in, desto större möjlighet finns att påverka sjukdomen. Om sjukdomen gått så långt att lederna har fått stora skador och du har mycket ont kan en operation vara nödvändig. Till exempel kan man byta ut mycket skadade leder.

Våra muskler kan också göra väsen av sig. Överansträngning, sträckningar och ovana rörelser kan orsaka stelhet och värk. Då är det viktigt att vila och kanske även satsa på bra massage.

Visar alla 14 resultat