LEDER & MUSKLER

Dagligen använder vi våra leder och muskler. De bryts ner och återuppbyggs fortlöpande – förutsatt att ”byggmaterialet” finns att tillgå. I lederna finns broskvävnad som fungerar som stötdämpare för att minska friktionen. Glucosamin (ett aminosocker) förstärker broskets förmåga att reparera sig själv. Roten från ingefära har använts i årtusenden i Asien. Den innehåller bl.a gingeroler som har en gynnsam verkan på inflammerade ligament och leder.

Artros
 innebär en minskning av brosket i våra leder, ibland benämnt som förslitningsreumatism eller osteoartrit. Tillståndet är vanligt och uppemot 80 % av alla personer över 50 år har artros åtminstone i en led. Man ska skilja artros mot artrit.Ledgångsreumatism, reumatoid artrit, är en inflammatorisk ledsjukdom som oftast börjar i små leder i händer och fötter. Inflammationen kan leda till skador som gör att leden fungerar allt sämre, samtidigt som musklerna runt den blir svagare. Man vet inte säkert vad som orsakar ledgångsreumatism, men flera olika faktorer samverkar. Det finns vissa ärftliga anlag. Hormonerna spelar in, likaså rökning och livsföring.

Det går inte
 (ännu) att bota ledgångsreumatism, men man kan påverka förloppet. Målet med behandlingen är att lindra symtomen och dämpa inflammationen. Ju tidigare behandling sätts in, desto större möjlighet finns att påverka sjukdomen. Om sjukdomen gått så långt att lederna har fått stora skador och du har mycket ont kan en operation vara nödvändig. Till exempel kan man byta ut mycket skadade leder.

Benskörhet (Osteoporos)
 är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar. Mer än varannan kvinna kommer någon gång i sitt liv att drabbas av en fraktur p g a skört skelett. För män är samma andel 25%. I Sverige sker ca 25 000 handledsfrakturer och ca 18 000 höftfrakturer varje år. Därtill kommer ett okänt antal kotkompressioner som ibland anges till 15 000 fall. Basbehandlingen består av kalcium och vitamin D.

Osteoporos innebär inte
 att det är något fel på skelettets struktur. Det finns bara för lite material till skelettet. Osteoporos gör inte ont såvida man inte har fått en fraktur. Enda sättet att i förväg få veta att man har osteoporos är att göra en sk bentäthetsmätning. Det är en slags röntgen (eller ultraljud) som kan mäta hur mycket av benvävnaden som finns kvar.

De viktigaste riskfaktorerna för osteoporos är:

– ålder
– kvinnligt kön
– vissa mediciner (främst kortison)
– låga östrogennivåer
– ärftlighet
– rökning
– låg kroppsvikt
– lågt intag av kalcium och vitamin DTill dessa kan man tillägga att tidigare fraktur (t ex kotkompression) är den viktigaste riskfaktorn för att få ännu en fraktur.

Våra muskler
 kan också göra väsen av sig. Överansträngning, sträckningar och ovana rörelser kan orsaka stelhet och värk. Då är det viktigt att vila och kanske även satsa på bra massage. Men ibland hjälper det inte.

Fibromyalgi
 förorsakar stora samhällsekonomiska kostnader och mycket lidande för den enskilda. Mellan 150 000 och 200 000 människor i vårt land har fibromyalgi och flertalet är kvinnor. De dominerande symptomen vid fibromyalgi kommer från muskulaturen och utgörs av värk/smärta, stelhet och ökad trötthet. Kunskapen om sjukdomen är relativt liten hos såväl medicinsk personal som försäkringskassorna.

Den exakta orsaken
 till sjukdomen anses vara okänd och det har lett till att det finns flera teorier som bl a utgår från störningar i cellernas energiomsättning till olika förgiftningsteorier. Det är dock klart att fibromyalgisjukdomen innebär en rubbning i de centrala delarna av smärtsinnessystemet. (De delar som hör till hjärnan och där smärtupplevelsen uppstår).

Värk
 och speciellt ledvärk är nog människans allra värsta gissel, alla kategorier inräknade. Tillfällig eller kronisk värk upplevs nog som lika besvärligt för den som drabbats. Smärta är ju en personlig upplevelse som endast den som upplever smärtan kan uttala sig om. Mer än 40% av befolkningen har problem med rörelseapparaten. Det är också en av de vanligaste besöksorsakerna inom primärsjukvården. Detta kostar enorma pengar för samhället.

Visar alla 46 resultat