IMMUNSYSTEM

Vårt immunsystems främsta uppgift är att ta hand om och oskadliggöra alla angrepp utifrån i form av bakterier, virus, gifter och andra kroppsfrämmande ämnen. Tarmens bakterier står i nära relation med kroppens immunsystem. Mellan 70 till 80 procent av vårt totala immunsystem är koncentrerat till tarmarna. Den lymfatiska vävnaden i tarmarna spelar en vital roll för kroppens immunsystem. Tarmen är ju många gånger den plats där främmande bakterier, virus och andra mikroorganismer möter vårt immunsystem. Då mjölksyrabakterierna rent fysiskt tar upp de bästa platserna förhindras konkurrerande sjukliga stammar från att sprida sig eller över huvudtaget få plats.

Flera vetenskapliga studier
 talar för att mjölksyrabakterier inverkar positivt på immunsystemets respons. Genom att stimulera de vita blodkropparna aktiveras immunsystemet på olika sätt och infektionsskyddet ökar. Det finns också teorier som menar att en balanserad tarmflora minskar risken för autoimmuna sjukdomar.

Visar alla 54 resultat