HJÄRTA & KÄRL

Hjärtat är det muskulösa organ som är drivkraften i blodcirkulationen och som pumpar blodet genom kärlsystemet. Hjärtat fungerar som en pump som genom muskel-kontraktionen pressar runt blodet i kroppen. Nervsignaler skickas från sinusknutan som alstraren aktionspotential med jämna mellanrum vilken fortplantar sig genom hjärtmuskeln och vidare till AV-knutan vilket leder till rytmiska sammandragningar.

Hjärtats effekt regleras även av det venösa återflödet. Hjärtmuskel-kontraktionens styrka beror nämligen på hur mycket hjärtat spänns ut. Hjärtat har två faser; fyllnadsfasen (diastole) då blod strömmar in i kammrarna och kontraktions-fasen (systole) då blodet pressas från kamrarna och ut i de två kretsloppen.

Själva hjärtmuskeln blir normalt sällan utsliten. Hotet ligger i sjukdom, framförallt åderförkalkning i hjärtats blodkärl, kransartärerna, vilket leder till nedsatt syretillförsel till delar av eller till hela hjärtmuskeln. Andra orsaker till försämrad hjärtfunktion är medfödda och förvärvade klaffel eller primär sjukdom i hjärtmuskeln. Sjukdomar i hjärtats kranskärl är den vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Blodkärlen är dels artärer, som för ut blodet från hjärtat till vävnader och organ, dels vener, som transporterar blodet tillbaka till hjärtat. Blodkärlen förgrenar sig i vävnaderna till ett tätt nät av kärl, deminsta kallas kapillärer. De stora artärerna kallas pulsådror. Blodkärlen kan liknas vid elastiska rör. Deras väggar är uppbyggda av flera lager, innerst finns en hinna som består av platta celler, sedan ett mellanlager av glatt muskulatur, och ytterst ett lager bindväv.

Blodet
 transporterar syre och näringsämnen ut till cellerna och för bort deras avfalls-produkter, som sedan utskiljs med utandningsluften, gallan och urinen. Blodkropparnas andel av blodvolymen är ungefär 40 procent. Sin färg får blodet av hemoglobinet i de röda blodkropparna. En vuxen människa har mellan fyra och sex liter blod beroende på kroppsstorlek. Blodets kompletta kretslopp tar ungefär en minut.

HjartaDet finns
 flera sätt att minska risken för hjärt-kärlsjukdomar. Att skaffa sig en sund livsstil är framför allt den allra viktigaste. Sluta röka, motionera regelbundet och stressa mindre, så minskas de negativa effekterna på hjärtat!

OBS!
 Vid smärta i hjärttrakten bör läkare konsulteras snarast.

Visar alla 28 resultat