HJÄRTA & KÄRL

Hjärtat är det muskulösa organ som är drivkraften i blodcirkulationen och som pumpar blodet genom kärlsystemet. Hjärtat fungerar som en pump som genom muskel-kontraktionen pressar runt blodet i kroppen. Nervsignaler skickas från sinusknutan som alstraren aktionspotential med jämna mellanrum vilken fortplantar sig genom hjärtmuskeln och vidare till AV-knutan vilket leder till rytmiska sammandragningar. Själva hjärtmuskeln blir normalt sällan utsliten. Hjärtats effekt regleras även av det venösa återflödet. Hjärtmuskel-kontraktionens styrka beror nämligen på hur mycket hjärtat spänns ut. Hjärtat har två faser; fyllnadsfasen (diastole) då blod strömmar in i kamrarna och kontraktions-fasen (systole) då blodet pressas från kamrarna och ut i de två kretsloppen.

Blodkärlen är dels artärer, som för ut blodet från hjärtat till vävnader och organ, dels vener, som transporterar blodet tillbaka till hjärtat. Blodkärlen förgrenar sig i vävnaderna till ett tätt nät av kärl, de minsta kallas kapillärer. De stora artärerna kallas pulsådror. Blodkärlen kan liknas vid elastiska rör. Deras väggar är uppbyggda av flera lager, innerst finns en hinna som består av platta celler, sedan ett mellanlager av glatt muskulatur, och ytterst ett lager bindväv.

Blodet transporterar syre och näringsämnen ut till cellerna och för bort deras avfalls-produkter, som sedan utskiljs med utandningsluften, gallan och urinen. Blodkropparnas andel av blodvolymen är ungefär 40 procent. Sin färg får blodet av hemoglobinet i de röda blodkropparna. En vuxen människa har mellan fyra och sex liter blod beroende på kroppsstorlek. Blodets kompletta kretslopp tar ungefär en minut.

Skaffa en sund livsstil, sluta röka, motionera regelbundet och stressa mindre, så minskas de negativa effekterna på hjärtat!

Visar alla 27 resultat