BENSTOMME

BenskörhetBenstommen är den grund som resten av kroppen är uppbyggd på. Det är viktigt att den inte ”urholkas” utan behåller sin bentäthet. Det finns bra kosttillskott som kan bidra till att bibehålla en bra benstomme. Viktigast är Kalcium och vitamin D.

Benskörhet (Osteoporos) är en av Sveriges vanligaste folksjukdomar. Mer än varannan kvinna kommer någon gång i sitt liv att drabbas av en fraktur p g a skört skelett. För män är samma andel 25%. I Sverige sker ca 25 000 handledsfrakturer och ca 18 000 höftfrakturer varje år. Därtill kommer ett okänt antal kotkompressioner som ibland anges till 15 000 fall. Basbehandlingen består av kalcium och vitamin D.

Osteoporos innebär inte att det är något fel på skelettets struktur. Det finns bara för lite material till skelettet. Osteoporos gör inte ont såvida man inte har fått sin första fraktur. Enda sättet att i förväg få veta att man har osteoporos är att göra en sk bentäthetsmätning. Det är en slags röntgen (eller ultraljud) som kan mäta hur mycket av benvävnaden som finns kvar.

SkelettDe viktigaste riskfaktorerna för osteoporos är:
– ålder
– kvinnligt kön
– vissa mediciner (främst kortison)
– låga östrogennivåer
– ärftlighet
– rökning
– låg kroppsvikt
– lågt intag av kalcium och vitamin D

Till dessa kan man tillägga att tidigare fraktur (t ex kotkompression) är den viktigaste riskfaktorn för att få ännu en fraktur.

Visar alla 16 resultat