ALLERGIBESVÄR

Allergi visar sig ofta genom hosta, nysningar, snuva och kliande ögon. NysningNär immunsystemet reagerar på något ”vanligt ämne” och bildar antikroppar mot detta ämne, då är det frågan om allergi. Det är en ärftlig, genetisk felprogrammering, som gör att immunsystemet reagerar oväntat. Man kan vara allergisk mot enbart ett ämne, eller mot många olika saker. Intolerans betyder att kroppen inte tolererar ett specifikt ämne. De vanligaste typerna av intolerans är glutenintolerans och laktosintolerans.

En överkänslig person kan reagera precis som en allergiker med symtom som t ex nässelfeber, hösnuva och astma, men här är inte immunsystemet inblandat. Överkänslighetsbesvär uppstår vanligtvis i ögon, näsa, luftvägar, hud och mage. Besvär från ögon och näsa, i vanligt tal ”hösnuva”, ger nysningar, rinnsnuva, nästäppa och klåda. Vid icke-allergiska näsbesvär är symtomen likartade och kan utlösas av irriterande ämnen och temperaturförändringar.