Funktionsmedicin Stockholm

Funktionsmedicin Stockholm är en modern hälsoklinik i Stockholm som Örtagubben rekommenderar. Baserat på djupgående hälsointervjuer och med stöd av laboratorietester utformar de tillsammans med Er en individanpassad kost och näringsstöd samt livsstilsanpassningar för att komma tillrätta med hälsoproblem eller program för bättre ork och prestationsmöjligheter.


Vad är funktionsmedicin?

Funktionsmedicin utgår från att varje människa är unik i sina förutsättningar och behov. Inom funktionsmedicin arbetar man bl. a. med kosten och näringstillskott som medicin. Arbetssättet har sin grund i tvärvetenskaplig forskning och är ett bra komplement till konventionell medicin. Funktionsmedicin har utvecklats i USA och är ett modernt, holistiskt medicinskt område som beaktar hur kroppens biokemi och olika organsystem fungerar och samverkar. Den tar också hänsyn till yttre faktorer som påverkar, din kost och livsstil, fysisk och psykisk miljö, tankar och känslor. Med hjälp av noggranna intervjuer och vid behov, med stöd av laboratorietester, identifierar man den aktuella hälsostatusen. Därefter utformar man ett individanpassat hälsoprogram för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att komma i balans. Nedanstående punkter är några av de områden som man med hjälp av Funktionsmedicin kan komma tillrätta med:

- Jag är trött och sliten, känner mig aldrig riktigt pigg

- Jag har ofta ont i magen, speciellt efter måltid

- Jag har allergi och överkänslighet

- Jag har hormonella besvär

- Jag har en dålig hy

- Jag har svårt att sova

- Jag har ofta värk

- Jag blir lätt stressad och har humörsvängningar

- Jag är inte sjuk, men känner mig inte frisk.


Hälsokartläggningen omfattar intervjuer vid två mötestillfällen á ca 100 minuter där även kosten kartläggs. De identifierar även fysiologiska och mentala funktioner som kan förbättras samt yttre faktorer som påverkar hälsan såsom stress, bristande sömn m.m. Kartläggningen resulterar i ett åtgärdsförslag beträffande kost/ näring och eventuell justering av livsstil och sömnvanor.

I samband med kartläggningen ingår även vissa tester, t ex blodmikroskopering.

Vid önskemål går det att boka in ett mötestillfälle (á ca100 min) som då innebär en mer generell hälsogenomgång och kostråd.

Därutöver erbjuder de, vid behov för djupare information, en rad olika tester via privata laboratorier. Notera att kostnaden för dessa labbtester tillkommer.

Fördjupat hälsoprogram:
Baserat på hälsokartläggningen kan Funktionsmedicin Stockholm även erbjuda ett fördjupat hälsoprogram. Längden på detta program kan variera beroende på problemens omfattning samt hur länge man varit dålig.
Observera att i enlighet med gällande lagstiftning arbetar kliniken inte med följande: Cancer, Epilepsi, Diabetes, Gravida, Barn under 8 år.


Ni når Carina och Gry på:

Funktionsmedicin Stockholm
Östermalmsgatan 90, plan 3 (hiss finns)
E-post: [email protected]
Telefon: 08-667 00 05
https://www.facebook.com/funktionsmedicin/