Liposomal C-vitamin

Liposomer bildas i kroppen för att skydda C-vitaminmolekylerna och gör dem lättare att tas upp av kroppen. Våra liposomala C-vitaminprodukter är väldigt omtyckta just för dess höga upptagningsförmåga.