Bioteket

Svenska Bioteket AB startade sin verksamhet 1979. Den enskilt största produkten är Symbioplex Duo som innehåller två olika gynnsamma bakteriekulturer för mage och tarm.