ZELLOXYGEN

Zelloxygen Referens: Boken Successful biological control of Cancer, P.G. Seger och S. Woltz. Dr Paul Seeger, Cancerforskare, föddes 6 juni 1903 i Tyskland. Han har forskat om cancer i 50 år. 1938 demonstrerade han att cancer i cellerna berodde på destruktion av viktiga enzymer i mitokondriernas cellandning. Prof. Serge Jurasunas, Lissabons Institut, och hans medarbetare har använt Zelloxygen mer än 20 år. De anser att Zelloxygen är ett levande preparat. Redan 1933 talade Dr. von Bremer i Tyskland om cancer som ”en sjukdom i hela kroppen som berodde på genetisk konstitution, kostvanor och livsstil”. Enzymer kan reparera cellmembran men inte den genetiska koden.

Tungmetaller har förmåga att förstöra cellernas andningsförmåga. Fria radikaler förstör cellmembrandet som då blir hårt och stelt och då inte tillåter näringsämnen att komma in i cellen vilket leder till att cellen dör. Därför använder de Zelloxygen för att aktivera andningen i cellerna och samtidigt inaktivera de fria radikalerna. Den optimala delen av Zelloxygen innehåller glutation, selen, vitamin E och C där vitamin C förhindrar bildandet av fria radikaler. De föreslår en dos av 3 x 15 ml per dag under 20 till 30 dagar för att redusera antalet fria radikaler. Det finns en allmän uppfattning att människans tarmsystem har sitt eget immunsystem som är lokaliserat i lymfatiska vävnaden hos tarmarnas slemhinnor. Zelloxygen förbättrar, enl. Prof. Serge, tarmperistaltiken, beroende på medlets innehåll av friska jästceller som är nödvändiga för tarmfloran. Tarmfloran och levern var ofta förstörd hos cancerpatienter. Zelloxygen förbättrar immunsystemet.

Glutation och metionin, som finns i Zelloxygen, är nyckelfaktorer för att avgifta tarmen och levern. För blodrening, avgiftning av tarmen och för syresättningen rekommenderar de: Blanda 2 tsk Zelloxygen med 1 tsk flytande Clorofyll, en tsk av färsk rödbetssaft, en tsk av Aloe vera jos med 100 ml vatten. Ta denna blandning 3 ggr per dag. Klorofyll ökar cellandningen med ca 20%. Prof. Serge har använt klorofyll sen 1967 som han blivit inspirerad av Dr. Bernard Jensen, känd Naturopat, Iridolog och näringsforskare i USA (Escondido). Blandningen Zelloxygen och klorofyll rekommenderas starkt av Institutet som Prof. Serge arbetar på och inte endast för avgiftning av tarmen utan även mot anemi, Crohns sjukdom, leukemi, kronisk förstoppning, diabetes osv. En ökning av dosen Zelloxygen till 25 ml 3 ggr per dag och under 12 månader har visat snabbare tillfrisknande av cancerpatienter på Institutet.

Zelloxygen innehåller speciella matsmältningsenzymer, 17 vitaminer, 14 mineraler, 16 aminosyror och andra värdefulla substanser för avgiftning och energiförsörjning. Våra kroppar behöver ständig tillförsel av viktiga vitaminer, mineraler och aminosyror för att bilda nya celler och vävnader för att balansera blodets pH, för att skydda nervsystemet när det blir överbelastat av stress. Zelloxygen med rödbetsjos ökar cellandningen dramatiskt, upp till 1200 ggr, vilket betyder att oxidationsprocessen i Mitokondrierna ökar och att den bioelektriska potentialen orsakar elektriska spänningar i vävnaden. Enzym-jäst-cellerna i Zelloxygen innehåller ämnen som, i samarbete med jod i maten, kan bilda hormonet thyroglobulin. Detta hormon arbetar i alla celler som katalysator för oxidativa processer, speciellt, för cellandningen. Utan cellandning kan inte ATP, adenosintriphosphate, bildas. Den huvudsakliga bäraren av kemiska bindningsenergier är ATP, som också innehåller alla nödvändiga ämnen för att syntetisera genetiskt material som RNA DNA.

Zelloxygen enzym jäst celler innehåller ett stort antal aktiva mitokondrier, upp till 25% av plasman. 20 års erfarenhet av Prof. Serge, Lissabons Institut, har visat att efter en 3-månaders behandling med Zelloxygen har blodet blivit i det närmaste normalt. Immunsystemet, andningen och enzymsystemet har regenererats. Av Tord Lyseving