PISANGPULVER

Pisang – Pulver är en ren naturprodukt – ett koncentrat av speciellt utvalda, storväxta bananer, PISANGER eller s.k. kokbananer, av släktet Musa Sapientum Var. Paradisiaca, ej att förväxla med vanliga bananer. Brittiska och indiska forskargrupper har funnit en verksam substans i nämnda banansort, som stimulerar celltillväxten hos slemhinnorna i magsäck och tolvfingertarm. Effekten blir att sår och skador i slemhinnorna läks samt att tjockare och mer motståndskraftiga slemhinnor bildas. Detta är en unik egenskap. Det tycks också ha en god effekt på tunn- och tjocktarm. Dessutom har användare rapporterat om Pisang-pulvret som ett botemedel mot kronisk diarré, tarmfickor och läckande magmun med reflux som följd.

Andra vetenskapsmän upptäckte att det dåliga LDL-kolesterolet sjönk med 2/3-delar samtidigt som det goda HDL-kolesterolet ökade med ca 30%, när försöksdjur utfordrades med fibrer från omogna Pisanger, trots att de samtidigt fick stora doser av kolesterol.

Frukten stärker ytcellerna i den slemhinna som klär magens insida, så att en mer motståndskraftig barriår bildas. De brittiska forskarna kunde till sin förvåning konstatera att slemhinnan till och med var synbart tjockare hos råttor som fötts upp på malda bananer. I ett nytt försök gav man råttor bananmjöl, alternativt acetylsalicylsyra och andra medel i syfte att ta reda på vad som hände med den här betydelsefulla barriären. Hos de djur som fått bananmjöl blev den tjockare, medan den minskade avsevärt efter acetylsalicylsyra och minskningen blev än mer uttalad efter magsårsmedicinen Tagamet. Men hos de råttor som fått både banan och acetylsalicylsyra förmådde frukten motverka läkemedlets nedbrytande effekt: slemhinnan ökade i tjocklek med runt 20%. Enligt forskarna stimulerar bananen celltillväxten i magens slemhinna och den bidrar också till att mer sekret frisätts, vilket sedan lägger sig som ett skyddande skikt så att saltsyran och pepsinet i magsaften inte kommer åt att fräta på cellerna. De brittiska forskarna sammanfattar: ”Den betydelse som folkmedicinen tillskrivit bananen som medel mot magsår förefaller berättigad, åtminstone vad gäller sår i själva magsäcken.”

Bra för blod och hjärta. Indiska vetenskapsmän upptäckte nyligen att när råttor utfordrades med fibrer av omogna pisanger tillsammans med höga doser kolesterol motverkades den förväntade uppgången av skadligt blodkolesterol på ett dramatiskt vis. Fibrer från mogna pisanger fungerade däremot inte. De råttor som fick enbart kolesterol uppvisade som väntat höga nivåer av skadligt LDL-kolesterol. Men när den dieten kompletterades med omogna pisanger föll blodkolesterolet till endast en tredjedel av den tidigare nivån. Dessutom åstadkom pisangen en ca trettioprocentig stegring av den goda HDL-typen. Det här förklarar forskarna framför allt med den stora mängden fibrer av hemicellulosa som finns i de omogna frukterna.”

Pisang – Pulver innehåller 10 viktiga vitaminer och antioxidanter samt 18 olika mineral – och spårämnen. Kolhydratinnehåll ca 80%, varav ca 50% polysackarider, som lagras upp i lever och vävnader i form av glykogen. Glutenfritt! Ett mycket bra kosttillskott och också ett bantningsmedel, om man ersätter åtminstone ett mål om dagen med Pisang – Pulver och yoghurt.