GENACOL

Genacol – en revolutionerande form av Collagen.
Genacol 100% collagen i pulverform är ett protein komplex som framställs genom en unik process kallad för AMINOLOCK SEQUENCE TECHNOLOGY. Detta är en speciell metod utvecklad av vår forsknings-och utvecklingsavdelning hos Direct Lab Inc. Genacol är tillverkad till en mycket hög bioteknisk standard och uppfyller alla Europeiska länders regler och krav. Genacol är en högkvalitativ produkt i 400 grams kapslar utan konserveringsmedel och utan tillsatser. Ingen annan produkt på marknaden innehåller samma höga koncentration av collagen och aminosyror. För att uppnå så höga halter av aminosyror skulle det vara nödvändigt att tillföra 10 gånger mer collagen. En collagenmatris är en ofarlig väldefinierad substans som stimulerar produktionen av många olika slags collagen i kroppen. Genacol, det 100% rena collagenet, har enligt personliga berättelser åstadkommit positiva resultat i kroppen när det används regelbundet.

Sjukdomar pga collagenbrist har sedan länge associerats med åldrande, men de uppstår inte enbart hos äldre människor. Dessa bristsjukdomar bildar en hel grupp av sjukdomar, som beror på en avvikelse i immunförsvarets normala funktion. Blodplasman hos patienter med collagenbrist uppvisar höga halter av antikroppar. Dessa antikroppar attackerar många av kroppens vitala vävnader och leder till inflammation. Här följer en kort beskrivning av några av dessa bristsjukdomar och även en sammanfattning av immunförsvarssjukdomar.

Artrit / Reumatism

Artrit är en generell term som betyder inflammation av lederna. Den mest förekommande formen av ledvärk är artros, vilken också kallas för nedbrytande ledsjukdom. Artros associeras med en förslitning av ledbrosk i leder och förekommer oftast i höfter, knän, axlar och ryggrad. Sjukdomen kan dramatiskt påverka fingrar och tår. Alla som lider av artrit/artros har samma symptom med allvarlig smärta och försämring av rörelseförmågan, vilket både minskar känslan av ungdomlig spänst och leder till en sänkt livskvalitet. Forskning har visat att när människor lider av artrit/artros så har en speciell försämring av collagenet i ledbrosket skett. Vita blodceller attackerar ledbrosket vilket i sin tur leder till att immunförsvaret utvecklar antikroppar. Dessa antikroppar attackerar vad de nu uppfattar som en fiende, med andra ord ”collagenet”. Med följd att immunsystemet nu attackerar allt ledbrosk som är förslitet i kroppen så även om det bara finns problem i en handled eller i ett knä så börjar nu båda handlederna, båda knäna, vår rygg, våra höfter och båda axlar göra ont. I slutändan är resultatet det samma: ålders-relaterad smärta samt en tydlig försämring av livskvalitén.

Reumatism är det allmänt använda ordet när det egentligen handlar om artrit, den vanligaste av alla reumatiska sjukdomar. Enbart i USA har kostnaderna för traditionell artrit behandling ökat med 480 miljarder dollar under tio år. Största delen av kostnaderna har gått till sjukskrivning . Artrit har I USA orsakat ca 20,000 dödsfall per år likväl som 2 miljoner årliga intagningar på sjukhus. Dessutom blev kostnaderna för biverkningarna av artrit medicinen mycket höga, exempelvis kortison och immunförsvarsdämpande mediciner. Utan tvekan representerar collagenbrist relaterade sjukdomar en stor börda för samhället. Enbart i Sverige med 1 miljon, och i USA med 60 miljoner personer som lider av någon form av artrit kan man enkelt konstatera att det är en artrit epedemi. John Klippel, medicinskt ansvarig hos Artrit Föreningen konstaterade att detta borde vara en väckarklocka. Vi har alltid trott att problemet varit större än den allmänna uppfattningen . Studier och resultat av undersökningar och patienters egna berättelser har visat att hydrolyserat collagen såsom Genacol är en av de mest effektiva lösningarna.

Fibromyalgia och Collagen

Det har varit svårt att definitivt diagnostisera fibromyalgia som en sjukdom på grund av avsaknaden av gemensamma biokemiska spår. Dess definitiva diagnos har blivit hindrad av bristen på kunskap om den underliggande fysiologiska orsaken hos denna sjukdom. I undersökningar (American College of Rheumatology) fann man att patienter som lider av fibromyalgia hade en lägre halt av collagen i både muskler, urin och serum. Denna collagenbrist kan bidra till mikro skador i musklerna. Den kan också orsaka en förändring av cellstrukturen samt en minskning av collagenförråden även runt nervfibrerna. Dessutom sänks smärttröskeln vid de redan angripna områdena. Hos människor som hade medicinskt diagnostiserad fibromyalgia (sedan 2-15 år) och som använt Genacol, minskade smärtnivån markant i hela gruppen. Hos vissa individer blev smärtlindringen dramatisk. Patienter med fibromyalgia har rapporterat att de förbättrats signifikant i sin kroniska smärta genom att inta 100% collagen (Genacol).

Axelledsinflammation (bursit) orsakas av artrit inflammation eller infektion. De leder som oftast drabbas är axlarna, armbågarna, handlederna, höfterna, ryggen och fotlederna. Individer med axelledsinflammation upplever smärta, ömhet och stelhet omkring det angripna området. Vanligtvis utvecklas också en lokal muskelförsvagning på grund av att patienten undviker smärtsam fysisk aktivitet såsom att gå i trappor.

Seninflammation har länge setts som skälet till värk i senorna med minskad rörelseförmåga och styrka. Nyligen har forskarna upptäckt att de flesta människor som blivit diagnostiserade med denna sjukdom inte alls har någon inflammation i senorna. Den medicinska vetenskapen har sålunda kommit fram till att värken mer beror på collagenbrist. Termerna seninflammation och senförslitning står för samma sjukdom. Collagen bidrar till senans platta struktur och ger den dess styrka. När collagenet bryts ner uppstår små repor inuti senorna som orsakar försvagning och smärta. Det är denna collagenbrist som orsakar skadorna i senan och kallas för seninflammation/senförslitning. De personer som utför repeterande rörelser i sitt arbete, sport eller dagliga aktiviteter är särskilt utsatta för denna åkomma. Personer med axelleds- och seninflammation har berättat att de med stor framgång behandlats genom att låta de kroppsdelar som gör ont vila samt lägga på is och inta ett collagentillskott som tex 100% collagen (Genacol). Detta ger kroppen tid att reparera och återuppbygga de skadade senorna och ledbrosket.Ytterligare exempel på sjukdomar

Scleroderma är en sjukdom som ger hård hud. Personer med denna åkomma som fått hydrolyserat collagen har uppvisat goda resultat. Den traditionella medicineringen, såsom aspirinliknande substanser, kortison och immundämpande ämnen, ger inget fullgott resultat vid behandling av collagenbristrelaterade sjukdomar.

Direkt Lab Inc har mottagit rekommendationsbrev från många patienter, som styrker att intag av Genacol har haft en stor smärtlindrande effekt. Här följer en lista på de sjukdomar där patienter erfarit smärtlindring: Alla typer av artrit/artros, all ledsvikt, alla ledinflammationer, fibromyalgia, axelledsinflammation, ledinflammation, ledförslitningar, reumatisk feber, lupus (frätande hudsjukdom), hudsvampsjukdom, förhårdnad hud, reumatism, muskelinflammation, ledstelhet och ryggkotsinflammation. Två av dessa sjukdomar är beskrivna i detalj: SLE är den mest förekommande och allvarliga typen av Lupus(frätande hudsjukdom). Immunförsvaret, som normalt sett skyddar kroppen från bakterier och virus, upphör att fungera. Sjukdomen skapar antikroppar som attackerar frisk vävnad i olika delar i kroppen. Dessa vävnader blir därmed inflammerade, och denna inflammation kan uppstå i huden, musklerna, lederna, hjärtat, lungorna, njurarna, blodkärlen och i nervsystemet.