FYTONÄRINGSÄMNEN

Fytonäringsämnen eller antioxidanter eller antioxidationsmedel har potenta antioxidativa och anti-inflammatoriska egenskaper och på detta sätt kan de motverka oxidativ stress och inflammation vilket bidrar till att förebygga övervikt, hjärt/kärlsjukdom, diabetes, artros och andra kroniska sjukdomar. Ungefär 11% av syret vi andas omvandlas till fria radikaler och vi får ständigt i oss dessa även genom till exempel tobaksrök och miljögifter. En annan väsentlig källa till fria radikaler är stress och strålning från exempelvis solen.

När en människa
 har en infektion eller en inflammation bildas det mycket fria radikaler. Vårt immunsystem använder dessa ”gifter” för att angripa bakterier som på något sätt kommit in i kroppen. Visserligen dödar dessa självproducerade radikaler bakterier, men de kan även skada oss. Därför bör det råda en balans mellan radikalerna och fytonäringsämnena. Fytonäringsämnen i maten spelar större roll i vår livsmiljö än vad vi tidigare trott. Deras funktion är att skydda växter och djur från syreradikalernas nedbrytande effekter. När vi äter dessa livsmedel tar vår kropp upp fytonäringsämnena som ger en skyddande effekt i våra celler.

Frukt och grönsaker
 som tomater, broccoli, äpplen och grapefrukt är rika på fytonäringsämnen. Tomater har visat sig ha en förebyggande effekt på prostatacancer och grapefrukt anses ha blodfettssänkande egenskaper.

Fytonäringsämnen är ämnen med kemiska egenskaper som ger dem förmågan att motverka oxidation, skadeverkan från vissa syre- och kväveformer. Levande varelsers användning av syre för andning och energiförbränning är ofrånkomligt förenat med bildning av destruktiva fria radikaler.Livets existens förutsätter därför ett skydd mot detta; antioxidanter är då de ämnen som neutraliserar fria syreradikaler. Dessa finns i människokroppen i form av hormoner och enzymer. Flera ämnen i maten, så kallade bioaktiva ämnen, kan fungera som antioxidanter och en kost med mycket frukt, bär och grönsaker rekommenderas av såväl Livsmedelsverket som WHO. Antioxidanter förekommer även som livsmedelstillsatser och i bl.a. kosmetika, där de fyller en roll som konserveringsmedel.